.

Daňová povinnost leden

//Daňová povinnost leden

02.01.2018
daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017

09.01. 2018
spotřební daň
splatnost daně za listopad 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

20.01.2018
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

22.01.2018
daň z příjmů
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.01. 2018
spotřební daň
splatnost daně za listopad 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25.01. 2018
daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2017

daň z přidané hodnoty
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017

daň z přidané hodnoty
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2017

energetické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2017

spotřební daň
daňové přiznání za prosinec 2017

spotřební daň
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2017 (pokud vznikl nárok)

31.01.2018
biopaliva
hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

31.01.2018
daň silniční
daňové přiznání a daň za rok 2017

daň z nemovitých věcí
daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2018

daň z příjmů
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017

2018-01-08T22:02:13+00:00