Daňová povinnost květen

//Daňová povinnost květen

Seznam povinných daňových předpisů pro Duben 2018

Středa 10.05.2018

spotřební daň
Den splatnosti sdaně za březen 2018 (netýká se spotřební daně z lihu)

Pondělí 21.05.2018

daň z příjmu
Je dnem pro měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO z činnosti závislé.

Pátek 25.05.2018

spotřební daň
splatnost daně za březen 2018 (týká se pouze spotřební daně z lihu)
spotřební daň
Den pro podání daňové přiznání za 04.2018
spotřební daň
Důležitý den pro daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních
(technických) benzinů za duben 2018 (pouze však v případě, že vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty
daňové přiznání a daň za duben 2018 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za duben 2018
kontrolní hlášení za duben 2018

energtické daně
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018

Čtvrtek 31.05.2018

daň z příjmu
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018

daň z nemovitých věcí
splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

2018-05-09T01:44:26+00:00