Daňová povinnost leden

//Daňová povinnost leden

Seznam daní – leden 2021

splatnost paušální zálohy

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2021

splatnost daně za listopad 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2021

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2021

souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2021

kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2021

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2021

daňové přiznání za prosinec 2021

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2021 (pokud vznikl nárok)

daňové přiznání a splatnost daně za rok 2021

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2022

daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”) – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2021

2022-01-04T11:49:18+02:00