ČSSZ přechází na online sdělování zaplacených záloh, nebude stavy dále rozesílat

//ČSSZ přechází na online sdělování zaplacených záloh, nebude stavy dále rozesílat

ČSSZ již nebude dále rozesílat od 26.1.2022 aktuální stavy záloh zaplacených na pojistném na důchodové pojištění OSVČ. Bude spuštěn nový online informační portál, ke kterému se bude moci přihlásit pomocí datové schránky nebo identitu občana či zplnomocněného účetního.  Zasílání inventury pohledávek, které se konalo každý únor tak nahradí online služba zjišťování jejich stavu a zefektivní komunikaci s ČSSZ.

 

2022-02-04T05:23:13+01:00