Daňová povinnost květen

//Daňová povinnost květen

Seznam povinných daňových předpisů pro květen 2024

 

2. května
daň z neočekávaných zisků podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2023, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
10. května
spotřební daň splatnost daně za březen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)
20. května
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2024
splatnost paušální zálohy
27. května
spotřební daň splatnost daně za březen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2024
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2024 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za duben 2024 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za duben 2024
kontrolní hlášení za duben 2024
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2024
31. květen
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2024
daň z nemovitých věcí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
2024-05-17T02:16:44+02:00