Daňová povinnost únor

//Daňová povinnost únor

Seznam daní – únor 2021

 • biopaliva

  hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

 • daň silniční

  daňové přiznání a daň za rok 2020

 • daň z nemovitých věcí

  daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020

 • Oznámení informací DAC6

  dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 1. července 2020)

 • Oznámení informací DAC6

  dle §14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, které bylo zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020)

 • Oznámení informací DAC6

  dle §14n odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, ve vztahu ke kterému vedlejší zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020

 • spotřební daň

  splatnost daně za prosinec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)

 • daň z příjmů

  učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2020

 • daň z příjmů

  podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

 • daň z příjmů

  splatnost paušální zálohy za leden a únor

 • daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • spotřební daň

  splatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně za leden 2021

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za leden 2021

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za leden 2021

 • energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2021

 • spotřební daň

  daňové přiznání za leden 2021

 • spotřební daň

  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2021 (pokud vznikl nárok)

2021-02-02T13:12:13+01:00