Kdy musíte studenti/absolventi platit pojistné na sociální zabezpečení?

//Kdy musíte studenti/absolventi platit pojistné na sociální zabezpečení?

Po ukončení studia povinnost odvádět pojistné hned nevzniká, to souvisí především se zahájením výdělečné činnosti. Pokud tedy absolvent zůstane po ukončení studia nezaměstnaný, bez ohledu na to, zda se zaeviduje či nezaeviduje na ÚP, pojistné na sociální pojištění odvádět nemusí. Má však možnost přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění, pokud chce, aby se mu tato doba v budoucnu počítala pro důchod. Když absolvent po ukončení studia nastoupí do zaměstnání, plní za něj povinnosti v sociálním zabezpečení jeho zaměstnavatel – to znamená, že za něj odvádí pojistné na sociální zabezpečení a zasílá do evidence sociální správy zákonem stanovené informace a doklady. To neplatí pouze v případě tzv. zaměstnání malého rozsahu, kdy příjem nedosahuje 2 500 Kč za kalendářní měsíc či při práci na dohodu o provedení práce, pokud výše příjmu není vyšší než částka 10 000 Kč.  Při zahájení podnikání  je toto nutné oznámit okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Pokud je podnikání hlavní činností, je placení důchodového pojištění povinné. Je-li podnikání vedlejší činností, což může být  právě při studiu, je povinnost odvádět důchodové pojištění odvislá na výši dosažených příjmů.

2017-12-23T11:27:10+01:00