Nejčastější problémy vyplňování daňového přiznání

//Nejčastější problémy vyplňování daňového přiznání

Odevzdání daňového přiznání se rychle blíží, zbývá už jen necelý měsíc a přiznání k dnešnímu dni zatím odevzdala jen malá část podnikatelů.
DP má být odevzdáno do pondělí 1. dubna 2019, tento den je rovněž poslední den pro úhradu daně.

Nejčastější chyby daňových poplatníků:

1) Špatně uplatňují odčitatelné položky a slevy na dani – např. školkovné uplatňované v max. výši, i když poplatník reálně zaplatil méně.

2) Započítávají slevy a zvýhodnění, i když na ně nemají nárok – například úroky z hypotéky si uplatňuje ten, kdo není vlastníkem nemovitosti

3) Chybně uplatňují slevu na manželku nebo manžela – nejčastější chybou bývá nezahrnutí nemocenských dávek, podpory v nezaměstnanosti nebo mateřské do příjmů manželky nebo manžela. Slevu lze uplatnit, pokud vyživovaná manželka/manžel neměla vlastní příjmy přesahující za daný rok 68 000 Kč. Těmito příjmy se rozumí úhrn všech vlastních příjmů nesnížený o daňové výdaje, tj. hrubý příjem.

4) Často se také špatně uplatňuje sleva na dítě. Nejčastější chybou je uplatnění jednoho dítěte oběma rodiči.

A další..

2019-03-07T00:08:04+02:00