Zvýšení limitu pro přihlášení k DPH na 2 miliony

//Zvýšení limitu pro přihlášení k DPH na 2 miliony

 

Změna povinnné registrace k DPH ze současného obratu 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od 01.01.2023

Cílem této skutečnosti je snížení administrativní zátěže a daňových povinností pro podnikatele, protože pokud jste podnikatel s nutností platit DPH musíte podávat daňová přiznání, kontrolní hlášení apod.

 

Co mám udělat, když jsem plátce DPH a mám obrat do 2 mil.?  Mohu registraci zrušit ?

Pokud jste registrovaný nyní  k DPH, můžete svojí povinnost zrušit. Podmínkou je platnost registrace k DPH po dobu 1 roku.

Plátci s obratem nižším než 2 000 000 Kč, kteří o zrušení registrace nepožádají, zůstanou i nadále plátci DPH. Vstoupení z plátcovství je dobrovolné.

 

Co když přesáhnu obrat těsně před změnou, tj. listopad / prosinec 2022 ?  je nutné se registrovat k DPH

Pokud přesáhnete obrat v 11/2022 nebo 12/2022, stáváte se plátcem následující měsíc tj. 01/23.  Dle novely zákona není však v tomto případě nutné podávat
přihlášku k registraci a registrovat se jako plátce DPH

 

2023-01-23T05:28:44+02:00